Titta gärna i innehållsförteckningen till kursen i Excel 2013. Del 1 har 133 A4-sidor och del 2 har 95 A4-sidor. Kursen kan beställas som en 1-2-dagarskurs på plats. För de moment som inte hinns med i kursen ingår ett självstudiematerial i enlighet med nedan. Det finns också en liknande kurs i Excel 2010.