Titta gärna i innehållsförteckningen till kursen i Excel 2013. Del 1 har 133 A4-sidor och del 2 har 95 A4-sidor. Kursen kan beställas som en 1-2-dagarskurs på plats. För de moment som inte hinns med i kursen ingår ett självstudiematerial i enlighet med nedan. Det finns också en liknande kurs i Excel 2010.

T Maltells kurs: Excel 2013 d1 - 133 sid o 489 skärmurklipp

Inledning - sid 5

Om Excel - sid 5

Maximalt antal kolumner och rader - sid 6

Storleken för en rad eller en kolumn - sid 6

Olika innehåll i en cell - sid 7

Menyfliksområden - sid 7

Namnen på kolumnerna och raderna - sid 10

Bakgrund och tema för Office - sid 10

Fliken ARKIV, Öppna, Spara och Skriv ut - sid 11

Hjälp - sid 12

Alternativ - sid 12

Visa stödlinjer eller inte visa stödlinjer - sid 13

Område och tabell - sid 13

Formler - sid 15

Funktionsnamnen på olika språk - sid 15

Begränsningar i Excel 2013 - sid 15

Kortkommandon i Excel 2013 - sid 16

Excel 001a:Summa, autofyll, lås cellreferens - sid 17

Uppgifter som ingår: - sid 17

Svar del 1: Filmer med grunderna i Excel samt några kommentarer - sid 18

Svar del 2: Nedan följer en beskrivning punkt för punkt av hur man kan göra - sid 19

Uppg 1: Tag bort alla E som skall ersättas med formler - sid 19

Uppg 2: Metod 1: Använd Snabbanalys - sid 20

Uppg 2: Metod 2: Använd Summa - sid 21

Uppg 3a: Multiplikationsformel - sid 22

Uppg 3b: Autofyll, Nu skall formlerna i cellerna G3 och G4 skapas. - sid 22

Uppg 4 och 5: Metod 1: Använd Snabbanalys - sid 23

Uppg 4 och 5: Metod 2: Använd metoder som också fungerar i äldre versioner - sid 24

Uppg 6: Skapa en ny rad överst med texten "Försäljning i februari 20XX". - sid 25

Uppg 7: På översta raden skall centrering ske över alla kolumnerna i området. - sid 25

Uppg 8: På översta raden skall också gälla fetstil, 13 punkter - sid 26

Uppg 9: Rubrikerna i kolumn A och rubrikerna på rad 2 skall vara i fetstil. - sid 26

Uppg 10a : Ange Pris och Intäkt i valutaformatet Kr utan decimaler - sid 27

Uppg 10b: Ange Procent i procentform(at) med en decimal - sid 28

Uppg 11a: Alla kolumnerna skall på bredden vara så små som möjligt. - sid 28

Uppg 11b: Visa alla formler i kalkylbladet.- sid 29

Uppg 12: Döp om bladfliken från U1 till S1. Bladflikens färg skall vara samma som i F13- sidS1. - sid 29

Uppg 13a: Kopiera fliken S1 (f d U1) till en ny flik. Ge fliken namnet S2.- sid 30

Uppg 13b: Kopiera A1:H6. Klistra in i A8:H13. Ge A8:H13 autoformatet 3D- sideffekter 1. - sid 30

Uppg 14: Flytta området och klistra in det dels i A20:A25 och dels i A27:H32. 31

Excel 001b Diagram - sid 33

Uppg 1: Skapa ett 3D- siddiagram på ett eget blad. - sid 33

Uppg 2: Diagramrubriken ”Försäljning i februari 20XX”skall vara i fetstil med 20 punkter. - sid 35

Uppg 3: Visa kategorinamn, värde, procent med avgränsaren ny rad vid varje datapunkt. - sid 36

Uppg 4: Datapunkten för Radio skall ha fyllningen: ”Struktur, Jeanstyg”. - sid 38

Uppg 5: Gör en kopia av D1a som du döper till D1b. - sid 38

Uppg 6: Ändra så staplarna innehåller staplade bilder av apparaterna radio, TV och DVD. - sid 39

Uppg 7: Gör en kopia av diagrammet D1b vid namn D1c.- sid 40

Uppg 8: Vilka diagram rekommenderas efter markering i F13- sidS1 av områdena A3:A5 och G3:G5 - sid 42

Uppg 9: Går det att markera A3:A5 och G3:G5 och sedan genom- sid snabbanalys få diagramförslag. - sid 43

Excel 002: Dela upp en kolumn i två - sid 44

Uppg 1: Text till kolumner - sid 44

Uppg 2: Kommentar - sid 47

Uppg 3: Snabbfyllning - sid 49

Uppg 4: Ändra versaler och gemener i text med hjälp av Snabbanalys - sid 50

Uppg 5: Ändra till versal som begynnelsebokstav med hjälp av funktionen INITIAL - sid 51

Uppg 6: Skapa en ny bladflik - sid 52

Uppg 7: Kopiera ett blad från en annan bok. - sid 53

Uppg 8: VÄNSTER, EXTEXT och HÖGER - sid 54

Uppg 9: Snabbfyllning gällande telefonnummer - sid 55

Uppg 10: Skapa en ny arbetsbok med 5 bladflikar - sid 56

Blad1: - sid 57

Blad2: - sid 58

Blad3: - sid 59

Blad4: - sid 60

Blad5: - sid 61

Uppg 11: Ändra några av talen på alla bladen - sid 62

Uppg 12: Ändringar när det gäller ”Villkorsstyrd formatering”. - sid 62

Uppg 13: Hämta data från ett annat blad i samma arbetsbok - sid 64

Uppg 14: Hämta data från ett annat blad i en annan arbetsbok - sid 65

Excel 003: Sammanfoga, &, Teckenkod - sid 66

Uppg 1: Funktionen SAMMANFOGA - sid 66

Uppg 2: Sammanfoga med hjälp av & - sid 68

Uppg 3: Egen formel med hjälp av funktionen TECKENKOD - sid 69

Uppg 4: Radbrytning med hjälp av funktionen TECKENKOD - sid 70

Uppg 5: Radbrytning - sid 71

Uppg 6: Använd Snabbfyllning för att sammanfoga - sid 72

Excel 004a: Transponera - sid 73

Excel 004b: Fyll hela rad 1 - sid 74

Uppg 1: Fyll i 5 celler - sid 74

Uppg 2: Fyll i 16384 celler - sid 75

Excel 004c: Fyll hela kolumnen A - sid 76

Excel 004d: Sök och ersätt- sid 77

Excel 004e: Budget, Anpassade listor - sid 78

Excel 004f:  Autofyll, Fyll exponentiellt - sid 81

Uppg 1: Fyll bl a datum - sid 81

Uppg 2: Fyll exponentiellt - sid 81

Kolumn N - sid  81

Kolumn O - sid 82

Kolumn P - sid 83

Excel 004f2: Markera område, Fyll ned - sid 84

Excel 004g: Radera, penseln, kantlinjer - sid 85

Excel 004hi: Namn på celler, områden - sid 86

Excel 004j: Namn på område, summa - sid 89

Excel 004k: Gå till - sid 90

Excel 004l: Gå till special - sid 92

Excel 004m: Hämta en mall - sid 94

Excel 005 – Medel, Antal, Vyer, Utskrift, Villkorsstyrd formatering, Lås fönsterrutor - sid 95

Uppg 1: Kontroller snabbt: medel, antal, numeriskt antal, min, max och summa - sid 95

Uppg 2: Funktionerna summa, medel, antal, min och max - sid 95

Uppg 3: Medianen - sid 96

Uppg 4: Villkorsstyrd formatering - sid Datastaplar - sid 96

Uppg 5: Villkorsstyrd formatering – Ikonuppsättningar - sid Riktning - sid 97

Uppg 6: Villkorsstyrd formatering – Regler för över/under - sid 98

Uppg 7: Villkorsstyrd formatering – Ny regel - sid Formatera endast celler som innehåller- sid 98

Uppg 8: Lås fönsterrutor så att kolumnrubriker alltid syns 100

Uppg 9: Lås fönsterrutor så att både kolumnrubriker och radrubriker alltid syns - sid 100

Uppg 10: Arbetsboksvyer, sidhuvud och sidfot, Utskriftsinställningar - sid 101

Excel 006a: Linjär trendlinje - sid 107

Excel 006b: Trendlinje, Polynom  - sid 109

Excel 006c: Trendlinjer, Jorden, Månen - sid 111

Excel 006d: Trendlinje, Himlakroppar - sid 113

Ändra så att diagrammet visar andra himlakroppar - sid 114

Excel 007: Importera, sortera tabell, autofilter - sid 116

Uppg 1: Importera en tabell från webben - sid 116

Uppg 2: Använd tabellen för allsvenskan i fotboll - sid 118

Excel 007b: Dubbletter - sid 121

Dubbletter tas bort - sid 122

Excel 007c: Dölj kolumner - sid 123

Excel 007d: Dataverifiering mm - sid 126

Excel 007e: Ringa in ogiltiga data - sid 129

Excel 007f: Dataverifiering, Lista - sid 130

Excel 007g: Undvik dubbletter 1 - sid 131

Excel 007h: Undvik dubbletter 2 - sid 132

Kortkommandon: - sid 133

Några exempel på kortkommandon: - sid 133

T Maltells kurs: Excel 2013 d2 - 95 sid o 340 skärmurklipp

Inledning - sid 3

Excel 008a: Avancerat filter - sid 4

Excel 008b: Dubbletter - sid 7

Excel 009: OM och ÄRTAL - sid 8

Uppg 1: Använd funktionen OM för att dela ut märken - sid 8

Uppg 2: Testa om formlerna fungerar vid byte av ursprungsdata - sid 11

Uppg 3: Gör formeln mer avancerad så att ord istället för tal upptäcks - sid 12

Excel 009b: Dataverifiering - sid 14

Excel 009c: Låsa och skydda celler - sid 16

Excel 010: VECKONR och VECKODAG - sid 19

Uppg 1: Skapa kalender, Funktionerna VECKONR och VECKODAG - sid 19

Uppg 2: Skapa en semikolonseparerad csv-fil - sid 20

Uppg 3: Förklara bl a en formel för veckonummer - sid 24

Negativ tid i Excel - sid 26

Uppg 4: Blad U10d: MÅNAD och ÅR - sid 28

Excel 011ab: Finansiella funktioner - sid 29

Excel 011c: Scenariohanteraren - sid 30

Excel 011d: Målsökning - sid 33

Excel 012: Negativ tid, Tid, Format - sid 34

Uppg 1: Negativ tid - sid 34

Uppg 2: Macintosh datumsystem, Vad har ändrats - sid 35

Uppg 3: Timmar och olika format - sid 36

Excel 013: Pivottabell - sid 37

Uppg 1: Skapa en pivottabell, Använd utsnitt - sid 37

Uppg 2: Ändra i en färdig pivottabell - sid 42

Uppg 3: Rekommenderad pivottabell - sid 44

Excel 014: Histogram - sid 45

Skapa diagrammen - sid 47

Excel 015a: Sortering av artikelnummer - sid 50

Uppg 1: Sortera olika artikelnummer - sid 50

Uppg 2: Ändra formatkategori till Text - sid 50

Uppg 3: Rätt sorteringsordning med hjälp av snabbfyllning - sid 51

Uppg 4: Rätt sorteringsordning med hjälp av SAMMANFOGA - sid 53

Excel 015b: Leta efter artikel - sid 55

Excel 016: Tecken skapade med Alt- sidtangenten, funktionen TECKENKOD - sid 56

Excel 017: Talformat - sid 57

Området A1:A11 - sid 57

Området B1:B11 - sid 58

Området C1:C11 - sid 58

Området D1:D11 - sid 59

Området E1:E11 - sid 59

Excel 018a: Lägga till en egen flik - sid 61

Excel 018b: Makro - sid 62

Excel 018c: Redigera ett makro - sid 65

Excel 018d: Skapa en mall - sid 66

Excel 019a: Formelgranskning - sid 68

Excel 020a: INDEX och PASSA - sid 69

Excel 020b: LETAUPP, Matris - sid 71

Excel 020c: LETAUPP, Vektor - sid 72

Excel 020d: Påverkar en omsortering? - sid 73

Excel 020e: INDEX och PASSA - sid 74

Excel 021a: INDEX, PASSA med tabell - sid 76

Excel 021b: Transponera hela området - sid 78

Excel 021c: En liten pivottabell - sid 79

Excel 022a: Målsökning 1 - sid 81

Excel 022b: Målsökning 2 - sid 82

Excel 023: Visa tabell i Power Point 87

Excel 024ab: Länk, Klistra in 1 - sid 89

Excel 024c: Länk, Klistra in 2 - sid 90

Excel 024d: Klistra in, Funktion - sid 91

Excel 025a: Konsolidering, Position - sid 92

Excel 025b: Konsolidering, Kategori - sid 93

Excel 026: Formulär - sid 94