excel2010 368x276

Kursen innehåller 130 A4-sidor och 352 skärmurklipp/bilder.

I kursen skall du huvudsakligen öva dvs hela tiden göra något men ibland ingår det också en berättande text som blandas med det övriga innehållet. Kursen innehåller blandade övningar med utförliga förklaringar.I varje övning visas först själva uppgiften. Därunder visas vanligtvis ett förslag jämte skärmurklipp som visar hur man kan lösa uppgiften. Ibland visas en länk till en film som visar hur man kan lösa uppgiften.

Innehållsförteckningen visas nedan under kundvagsknappen. 

  

PRIS EXKL MOMS

 

Innehållsförteckning Sid
T Maltells kurs i Excel 2010  del 1 v 1.1 1
Inledning 5
Om Excel 5
Maximalt antal kolumner och rader 6
Storleken för en rad eller en kolumn 6
Olika innehåll i en cell 6
Menyfliksområden [Ribbons] 7
Namnen på kolumnerna och raderna 9
Fliken Arkiv – Öppna, Spara och Skriv ut 10
Varningar - Alternativ 11
Visa stödlinjer eller ej 11
Område och tabell 12
Formler 12
Funktionsnamnen på olika språk 12
Begränsningar i Excel 2010 12
Kortkommandon [Shortcuts] i Excel 2010 13
Excel 001a - Summa, autofyll, lås cellreferens 14
Excel 001b - Diagram 24
Excel 002 – Dela upp en kolumn i två 34
Deluppgift 1 – Text till kolumner [Text to Columns] 34
Deluppgift 2 - Kommentar 36
Excel 003 - Sammanfoga, &, Teckenkod 37
Deluppgift 1 – Funktionen SAMMANFOGA [CONCATENATE] 37
Deluppgift 2 – Sammanfoga med hjälp av & 39
Deluppgift 3 – Egen formel med hjälp av funktionen TECKENKOD [CHAR] 40
Deluppgift 4 - Radbrytning med hjälp av funktionen TECKENKOD 41
Deluppgift 5 - Radbrytning 43
Excel 004a – Transponera [Transpose] 45
Excel 004b – Fyll en rad 46
Deluppgift 1 – Fyll i 5 celler 46
Deluppgift 2 – Fyll i 16384 celler 47
Excel 004c – Fyll en kolumn 48
Excel 004d – Sök och ersätt 49
Excel 004e – Budget, Anpassa lista 50
Excel 004f – Autofyll, Fyll exponentiellt 53
Deluppgift 1 – Fyll datum 53
Deluppgift 2 – Fyll exponentiellt 54
Excel 004g – Radera, penseln, kantlinjer 55
Excel 004h – Hämta en mall 56
Excel 005 – Medel, Antal, Vyer, Utskrift, Villkorsstyrd formatering, Lås fönsterrutor 57
Deluppgift 1 – Kontroller snabbt: medel, antal, numeriskt antal, min, max och summa 57
Deluppgift 2 – Funktionerna summa, medel, antal, min och max 57
Deluppgift 3 - Medianen 58
Deluppgift 4 – Villkorsstyrd formatering - Datastaplar 58
Deluppgift 5 - Villkorsstyrd formatering – Ikonuppsättningar - Riktning 59
Deluppgift 6 - Villkorsstyrd formatering – Regler för över/under 59
Deluppgift 7 - Villkorsstyrd formatering – Ny regel - Formatera endast celler som innehåller 60
Deluppgift 8 – Lås fönsterrutor så att kolumnrubriker alltid syns 61
Deluppgift 9 – Lås fönsterrutor så att både kolumnrubriker och radrubriker alltid syns 62
Deluppgift 10 – Arbetsboksvyer – Sidhuvud och sidfot - Utskriftsinställningar 63
Excel 006a – Linjär trendlinje 68
Excel 006b – Trendlinje - Polynom 70
Excel 006c – Trendlinje: Jorden - Månen 73
Excel 006d – Trendlinje: Himlakroppar 74
Excel 007 - Importera, sortera tabell, autofilter 76
Deluppgift 1: Importera en tabell från webben 76
Deluppgift 2: Använd tabellen för allsvenskan i fotboll 76
Deluppgift 3 – Radera tomma rader och dubbletter 80
Deluppgift 4 – Transformera, dölj kolumner och miniatyrdiagram 81
Excel 008 – Avancerat filter 84
Excel 009 – OM och ÄRTAL 86
Deluppgift 1 – Använd funktionen OM för att dela ut märken 86
Deluppgift 2 – Testa om formlerna fungerar vid byte av ursprungsdata 89
Deluppgift 3 – Gör formeln mer avancerad så att ord istället för tal upptäcks 90
Deluppgift 4 – Använd dataverifiering för att enbart tillåta tal 93
Deluppgift 5 – Låsa och skydda celler 94
Excel 010 – VECKONR och VECKODAG 98
Deluppgift 1 – Blad U10a – Skapa kalender - Funktionerna VECKONR och VECKODAG 98
Deluppgift 2 - Blad U10b – Skapa en semikolonseparerad csv-fil 99
Deluppgift 3 - Blad U10c - Förklara bl a en formel för veckonummer 99
Deluppgift 4 - Blad U10d – MÅNAD och ÅR 102
Excel 011 – Finansiella funktioner 104
Excel 012 – Negativ tid – Tid – Format 105
Deluppgift 1 – Negativ tid 105
Deluppgift 2 .- Macintosh datumsystem  Vad har ändrats 106
Deluppgift 3 – Timmar och olika format 107
Excel 013 – Pivottabell 108
Deluppgift 1 – Skapa en pivottabell – Använd utsnitt 108
Deluppgift 2 – Ändra i en färdig pivottabell - 112
Deluppgift 3 – Uppdatera en pivottabell 113
Excel 014 - Histogram 115
Excel 015 – Sortering av artikelnummer 119
Excel 016 –Alt-tangenten, TECKENKOD 122
Kortkommandon 123
Några exempel på kortkommandon: 123
Flertalet menyfliksområden [ribbons] 124
Fliken Start [Home] 124
Fliken Infoga [Insert] 125
Fliken Sidlayout [Page Layout] 125
Fliken Formler [Formulas] 126
Fliken Data 127
Fliken Granska [Review] 127
Fliken Visa [View] 128
Fliken Design i flikgruppen Diagramverktyg [Chart Tools] 129
Fliken Layout i flikgruppen Diagramverktyg [Chart Tools] 129
Fliken Format i flikgruppen Diagramverktyg [Chart Tools] 130
Fliken Format i flikgruppen Bildverktyg [Picture Tools] 131
Fliken Design i flikgruppen Ekvationsverktyg [Equation Tools] 132
Fliken Format i flikgruppen Ritverktyg [Drawing Tools] 133
Fliken Design i flikgruppen Verktyg för sidhuvud och sidfot 134
Fliken Arkiv [File] och menyobjektet Ny [New] 135
Skärmurklipp/Bilder 467