excel2013 del1 368x276

Del 1 innehåller 133 A4-sidor och 489 skärmurklipp. Den innehåller flera utförliga exempel på nyheter i Excel 2013..

I kursen skall du huvudsakligen öva dvs hela tiden göra något men ibland ingår det också en berättande text som blandas med det övriga innehållet. Kurrsen innehåller blandade övningar med utförliga förklaringar. 
I de flesta övningarna visas först själva uppgiften. Därunder visas vanligtvis ett förslag jämte skärmurklipp som visar hur man kan lösa uppgiften. Ibland visas svaret direkt.

 

Innehållsförteckning  

PRIS EXKL MOMS