excel2013 del2 368x276

Del 2 innehåller 95 A4-sidor och 340 skärmurklipp.

I kursen skall du huvudsakligen öva dvs hela tiden göra något men ibland ingår det också en berättande text som blandas med det övriga innehållet. Kursen innehåller blandade övningar med utförliga förklaringar. I de flesta övningarna visas först själva uppgiften. Därunder visas vanligtvis ett förslag jämte skärmurklipp som visar hur man kan lösa uppgiften. Ibland visas svaret direkt.

Innehållsförteckning 

 

 

PRIS EXKL MOMS